Acest website foloseste cookie-uri
Este necesar să acceptați cookie-urile noastre pentru a folosi corespunzător website-ul. Nu colectăm momentan nici o informație personală.
×

   Compartimentul Coregrafie, prin secţiile de balet, dans popular, dans modern şi contemporan, se adresează tuturor categoriilor de vârstă. Ca oricare gen de artă, dansul reflectă lumea sub formă de imagine artistică, specificul constând în faptul că gândurile, sentimentele şi stările interioare se transmit prin intermediul mişcărilor, gesturilor şi mimicii.

   Mişcările dansului vă ajută la dezvoltarea coordonării, flexibilităţii, atenţiei şi ritmicităţii. La început veţi deprinde foarte uşor paşii de bază şi caracteristicile stilurilor învăţate, dezvoltând  capacitatea de înțelegere a muzicii și a ritmului. Dansul îmbunătățește coordonarea și echilibrul, dezvoltă capacitatea de concentrare şi de învățare, aceste beneficii fiind valabile pentru orice vârstă.

   Veţi putea reda atât frumuseţea exterioară cât şi pe cea interioară, dansul reprezentând un mod ideal de a creşte încrederea în sine şi de a pune în valoare latura artistică a fiecăruia dintre voi, printr- o atitudine pozitivă şi independentă.

PROFESORI:

BALET, DANS MODERN, DANS CONTEMPORAN - prof. SÁNDOR GAVRIŞ RAMONA
DANS POPULAR - prof. CORA DUMITRU

   Compartimentul Arte Vizuale se axează pe cursuri de arte plastice şi design, pornind de la bazele desenului, unde accentul se pune pe construcţie, paginaţie, valoraţie, receptarea imaginii ca un intreg, de la real la plastic, făcându-se apoi trecerea spre culoare şi tehnică, unde veţi face cunoştinţă cu paleta cromatică, amestecuri de tonuri multiple, exaltarea tuşei - o expresivitate specifică jocului cu culoarea!

  Treptat, veţi intra în tainele compoziţiei şi relaţiei dintre elemente, aspecte de organizare, ordonare, legi optice, trecerea de la studiu către interpretare, citire vizuală, cât şi experiment artistic, folosind ca reper artişti cunoscuţi. Ca un plus, în aceasta perioadă, veţi studia design vestimentar unde accentul cade pe intuiţia voastră, explorând astfel lumea sensibilă şi raportul studiu-experiment-creaţie.

   În încercarea de a elabora metode noi şi reprezentări proprii, veţi face un salt în lumea artei prin simt estetic, percepţie, stil şi adaptare la nou, prin aranjarea unui cadru expoziţional, în relaţia spaţiu-dimensiune-tematică, deoarece menirea artei e să vedem munca finită.

PROFESORI

PICTURĂ - prof. SABĂU FLORENTINA
GRAFICĂ ŞI DESIGN VESTIMENTAR - prof. HOLLO CSEJTEI KINGA ANDREA

     Muzica este unul dintre cele mai puternice mijloace de expresie, cu rol deosebit în existenţa umană, constituind un factor important în evoluţia individuală. Muzica este un liant al artelor, o cale alternativă de comunicare şi trăire. Pentru aceasta, Compartimentul Muzică vă întâmpină cu o ofertă educaţională variată, oferindu-vă şansa de a vă îmbunătăţi calităţile vocale în cadrul lecţiilor de canto şi de a descoperi tainele unui instrument precum, pianul, vioara, chitara, instrumentele de suflat, acordeon sau percuţie.

     Pornind de la postură, gestică, mimică şi expresie corporală, până la perfecţionare vocală şi interpretare, sunt doar câteva din elementele care se studiază la cursurile de canto. Însuşirea tehnicii vocale şi cunoaşterea aprofundată a diverselor genuri muzicale, prin recomandarea unui repertoriu cu reale valenţe educative, vă oferă şansa unei evoluţii artistice la cel mai înalt nivel.

     De asemenea, studiul unui instrument muzical înseamnă perseverență, disciplină și responsabilitate, contribuind la formarea şi dezvoltarea sensibilităţii artistice, a creativităţii şi exprimării libere, printr-o bună înţelegere şi interpretare a emoţiilor proprii şi a celor din jur.

PROFESORI

CANTO MUZICĂ CLASICĂ - prof. BOBOIA MARIAN DUMITRU
CANTO MUZICĂ UŞOARĂ - prof. DEAC LĂCRIMIOARA RAMONA
CANTO MUZICĂ POPULARĂ ROMÂNEASCĂ - prof. BUŢIU ANTONELA VERONICA, prof. BANDA ANCA SILVIA (secţia BEIUŞ)
CANTO MUZICĂ POPULARĂ MAGHIARĂ - prof. dr. BRUGOS ANIKÓ
PIAN CLASIC - prof. ORBÁN ALINA ADRIANA, prof. BOGDAN BODIŞ ÁDÁM, prof. VARADY HENRIETTA
VIOARĂ - prof. BUŢIU LIVIU FLORIN, prof. ŞINCA PETRU VIOREL
CHITARĂ - prof. KÁSA TAMÁS
IMPROVIZAŢIE JAZZ - prof. ARI NAGY ALEXANDRU VASILE
ACORDEON - prof. VĂLEAN VLAD OCTAVIAN
PERCUŢIE - prof. TRENDLER IOSIF VASILE
INSTRUMENTE DE SUFLAT DIN ALAMĂ - prof. DEE RÓBERT LŐRINC
INSTRUMENTE DE SUFLAT POPULARE - prof. MOŢ GAVRIL
TEORIA ŞI ISTORIA MUZICII - prof. VEREŞ SIMONA CRIZANTINA

×

TOP