Tipărire
Categorie: Soliști vocali din subzona Crișului Repede
Accesări: 207

Nume și prenume: Tărău Alina

Data nașterii: 28 aprilie 2000 (Săcădat)

Subzona pe care o reprezintă: Crișul Repede